Pojazd do sieci (V2G)

Vehicle-to-grid (V2G) odnosi się do dwukierunkowego przepływu energii między pojazdem elektrycznym a stacją ładowania. Oprócz oferowania pełnej kontroli nad procesem ładowania i równoważenia obciążenia, V2G może również obniżyć koszty dla firm i rachunki za energię dla osób fizycznych, przekazując energię z powrotem do sieci elektrycznej w godzinach szczytu, podczas gdy ładowanie odbywa się w tańszych okresach. Rozwiązanie V2G firmy Corinex optymalizuje proces ładowania i inteligentnie umożliwia pojazdom tworzenie, komunikowanie się, przechowywanie i przewidywanie informacji na stacjach ładowania lub w zastosowaniach domowych.

Vehicle-to-Grid (V2G)

Optymalizacja inteligentnego ładowania dla środowiska, użytkowników i sieci elektrycznej

Pojazd do sieci (V2G)

Vehicle-to-grid (V2G) odnosi się do dwukierunkowego przepływu energii między pojazdem elektrycznym a stacją ładowania. Oprócz oferowania pełnej kontroli nad procesem ładowania i równoważenia obciążenia, V2G może również obniżyć koszty dla firm i rachunki za energię dla osób fizycznych, przekazując energię z powrotem do sieci elektrycznej w godzinach szczytu, podczas gdy ładowanie odbywa się w tańszych okresach. Rozwiązanie V2G firmy Corinex optymalizuje proces ładowania i inteligentnie umożliwia pojazdom tworzenie, komunikowanie się, przechowywanie i przewidywanie informacji na stacjach ładowania lub w zastosowaniach domowych.

Co to jest Vehicle-to-Grid (V2G)?

V2G jest kluczem do zrównoważonej mobilności i transformacji energetycznej

Vehicle-to-Grid, w skrócie V2G, to technologia umożliwiająca przesyłanie energii z akumulatora samochodu elektrycznego z powrotem do sieci energetycznej. Dzięki technologii Vehicle-to-Grid akumulator samochodu elektrycznego może być ładowany i rozładowywany w oparciu o różne sygnały, takie jak produkcja lub zużycie energii w pobliżu. W porównaniu ze zwykłym inteligentnym ładowaniem, znanym również jako ładowanie V1G, V2G idzie o krok dalej, nie tylko umożliwia ładowanie samochodów elektrycznych w sposób, który pozwala na zwiększenie i zmniejszenie mocy ładowania na żądanie; ale także pozwala na chwilowe wypchnięcie naładowanej mocy z akumulatorów samochodowych z powrotem do sieci elektrycznej w celu zrównoważenia wahań w produkcji i zużyciu energii.

Jeśli chodzi o produkcję energii, dekarbonizacja odnosi się do wdrażania odnawialnych źródeł energii, takich jak energia słoneczna i wiatrowa. Ponieważ energia powinna być wykorzystywana w momencie jej wytworzenia lub magazynowana w celu późniejszego wykorzystania, rozwój odnawialnych źródeł energii powoduje, że nasz system energetyczny staje się bardziej niestabilny, co wymaga nowych sposobów bilansowania i magazynowania energii. Obecnie liczba pojazdów elektrycznych (EV) stale rośnie, a akumulatory pojazdów elektrycznych są zdecydowanie najbardziej opłacalną formą magazynowania energii, ponieważ nie wymagają dodatkowych inwestycji w sprzęt. W przeciwieństwie do jednokierunkowego inteligentnego ładowania, V2G umożliwia wykorzystanie pojemności akumulatora w bardziej efektywny sposób, przekształcając ładowanie pojazdów elektrycznych z reakcji na zapotrzebowanie na energię elektryczną w rozwiązanie akumulatorowe.

Nasze rozwiązanie V2G

Rozwiązanie V2G firmy Corinex zwiększa dostępność ładowarek, zmniejsza koszty ładowania i chroni sieć elektryczną.

Udział w globalnym rynku pojazdów elektrycznych doświadczył ogromnego skoku naprzód w ciągu ostatniej dekady. Obiekty EV i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, które szybko włączą technologie EV do swoich planów zerowego zużycia energii netto, wyprzedzą konkurencję i odblokują potencjalne korzyści finansowe zarówno teraz, jak i w przyszłości.

Rozwiązanie Corinex V2G dla firm produkujących pojazdy elektryczne

V2G dla firm produkujących pojazdy elektryczne

Obniżenie kosztów posiadania pojazdów elektrycznych poprzez optymalizację ceny zakupu lub sprzedaży energii elektrycznej

Umożliwia szybką komunik ację z i do pojazdu elektrycznego podczas ładowania. Zarządzanie sesjami ładowania oraz aktualizacja oprogramowania i treści w pojeździe

Obniżenie kosztów utrzymania i zwiększenie niezawodności pojazdu

Rozwiązanie Corinex V2G dla firm zajmujących się ładowaniem pojazdów elektrycznych

V2G dla firm zajmujących się ładowaniem

Optymalizacja całkowitego kosztu energii dzięki inteligentnemu zarządzaniu obciążeniem i popytem

Zwiększenie dostępności ładowarki dzięki optymalnemu zarządzaniu obciążeniem i konserwacji predykcyjnej

Oferowanie usług o wartości dodanej dzięki szybkiej komunikacji

Rozwiązanie Corinex V2G dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej

V2G dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej

Poprawa przewidywania i zarządzania obciążeniami w sieci; zarządzanie pojazdami elektrycznymi jako dostawcami i odbiorcami energii

Zmniejszenie kosztów utrzymania poprzez ochronę urządzeń użytkowych przed skokami energii elektrycznej

Spełnienie wymogów regulacyjnych w zakresie dostarczania szczegółowych informacji w czasie rzeczywistym prosumentom

Korzyści z V2G

V2G to unikalne rozwiązanie pozwalające zrównoważyć popyt i podaż energii elektrycznej

Umożliwiając pojazdom elektrycznym magazynowanie energii i dostarczanie jej z powrotem do sieci w razie potrzeby, V2G pomaga złagodzić szczyty popytu, zmniejszając potrzebę kosztownych modernizacji infrastruktury. Technologia ta nie tylko zwiększa stabilność i niezawodność sieci, ale także ułatwia integrację odnawialnych źródeł energii poprzez magazynowanie nadmiaru energii odnawialnej. Tworzy to symbiotyczną relację, w której przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, firmy ładujące i właściciele pojazdów elektrycznych odnoszą korzyści finansowe, a pojazdy elektryczne działają jako mobilne magazyny energii, które przyczyniają się do bardziej wydajnego i zrównoważonego ekosystemu energetycznego.

Wydajność
Pojemność
Stabilność kosztów
Ładowarka typu sliver ładująca EV

Sieć elektryczna

V2G sprawia, że dystrybucja energii jest bardziej wydajna

Technologia V2G umożliwia rozszerzoną i dwukierunkową komunikację w sieci, pozwalając na bardziej wydajny model dystrybucji energii. Gdy "przeciążenie sieci" uniemożliwia dotarcie energii elektrycznej do miejsca przeznaczenia lub sieć jest na skraju przeciążenia w godzinach szczytu, V2G oferuje rozwiązanie umożliwiające inteligentną dystrybucję energii bez konieczności kosztownych modernizacji infrastruktury sieciowej.

Samochód elektryczny podłączony do ładowarki

Zasoby energii odnawialnej

V2G zwiększa możliwości magazynowania energii odnawialnej

Odnawialne źródła energii, takie jak wiatr i słońce, są nieciągłe i niespójne. Wydajne rozwiązanie musi być w stanie przechwytywać energię, gdy jest dostępna i przechowywać ją do dystrybucji, gdy jest potrzebna. Rozszerzona pamięć masowa dzięki inteligentnie podłączonym akumulatorom pojazdów elektrycznych zapewnia dodatkowe miejsce do przechwytywania i przechowywania tej cennej energii. V2G jest najlepszą odpowiedzią na rozszerzone magazynowanie energii w akumulatorach.

Mężczyzna ładujący samochód elektryczny

Narzędzia i klienci

V2G zmniejsza koszty i zmienność cen

Większość kosztów i zmienności cen dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej i klientów ostatecznie sprowadza się do prostej podaży i popytu. Im większe obciążenie systemu, tym bardziej może to podnosić ceny i powodować ich zmienność. Dlatego też, gdy podaż energii jest lepiej zrównoważona, rozproszona i zdolna do zaspokojenia popytu, zapewnia to stabilność cen. Technologia V2G umożliwia bardziej stabilną i wydajną dystrybucję energii dzięki zoptymalizowanemu zarządzaniu obciążeniem i konserwacji predykcyjnej, umożliwiając redukcję kosztów i zmienność cen.

Zarządzanie sieciami V2G

Rozwiązanie V2G z najnowocześniejszym oprogramowaniem do zarządzania siecią

Corinex dostarcza sprawdzone w praktyce, modułowe i kompleksowe rozwiązanie, które integruje inteligentne oprogramowanie do zarządzania siecią dla dystrybutorów energii w celu wizualizacji, monitorowania, śledzenia i prognozowania obciążenia i zasobów wytwórczych w sieci V2G.

Inteligentny sposób zarządzania siecią V2G

Oprogramowanie do zarządzania siecią GridValue firmy Corinex zapewnia ogólnokrajowe zaopatrzenie i bezpieczną łączność z milionami urządzeń IoT, umożliwiając widoczność w czasie zbliżonym do rzeczywistego, agregację danych i przetwarzanie informacji o sieci energetycznej. Modułowa architektura tego oprogramowania do zarządzania siecią może być dostosowana do potrzeb wdrożeniowych każdego dystrybutora energii, umożliwiając płynną ścieżkę migracji dla przyszłych rozszerzeń.

Bądź z nami w kontakcie

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o V2G i innych rozwiązaniach do cyfryzacji sieci Corinex

Kompletne rozwiązania Corinex do cyfryzacji sieci elektrycznych umożliwiają szybką komunikację przez linie energetyczne, obliczenia na brzegu sieci i wysoki poziom bezpieczeństwa. Odkryj, w jaki sposób inne rozwiązania Corinex do cyfryzacji sieci pomagają zmienić krajobraz energetyczny, wprowadzając inteligencję do sieci elektrycznej.