Link do strony członka zespołu

Wolfgang Heiler

Senior Director Strategic Accounts

Streszczenie Bio

Wolfgang jest osobą o wysokiej wydajności, zaangażowaną i zorientowaną na wyniki, która wnosi do zespołu Corinex ponad 20 lat doświadczenia w BPL. Na poprzednim stanowisku kierownika działu zarządzania projektami i zamówieniami w PPC, Wolfgang był odpowiedzialny za wszystkie projekty i rollouty w Niemczech, Europie i na świecie. Był jedną z kluczowych osób w operacjach i odpowiadał za wzrost PPC. Wolfgang posiada tytuł inżyniera elektryka uzyskany na Uniwersytecie Nauk Stosowanych.