Technologia inteligentnych sieci: rewolucja w efektywności energetycznej i integracji odnawialnych źródeł energii

Opublikowano
22 czerwca 2023 r.
Ostatnio aktualizowane
22 marca 2024 r.
Technologia inteligentnych sieci umożliwia wydajność sieci i dekarbonizację

Wykorzystując zaawansowaną sztuczną inteligencję (AI) i technologię chmury, inteligentna sieć umożliwia efektywną wymianę energii i komunikację w obu kierunkach. Sprzyja to efektywności energetycznej poprzez skuteczne równoważenie popytu i podaży energii elektrycznej oraz integrację zdecentralizowanych źródeł energii. Połączenie tych podstawowych korzyści odgrywa kluczową rolę w przyspieszeniu dekarbonizacji sektora elektroenergetycznego. W najnowszym raporcie opublikowanym przez KPMG eksperci analizują, w jaki sposób technologia inteligentnych sieci poprawia efektywność operacyjną i energetyczną sieci, jednocześnie ułatwiając płynną integrację energii odnawialnej, co prowadzi do znacznego spadku emisji. W raporcie przeanalizowano studia przypadków z trzech krajów: Wielkiej Brytanii, Chin i Stanów Zjednoczonych, które reprezentują różne struktury rynku energii, a mianowicie zliberalizowane, zintegrowane pionowo i hybrydowe rynki energii elektrycznej. W raporcie zbadano, w jaki sposób te struktury rynkowe wpływają na głębokość, skalowalność i zdolność adaptacji inteligentnych technologii w różnych aspektach sieci. Czynniki takie jak struktura regulacyjna energii elektrycznej w każdym kraju, krajowe cele dekarbonizacji i historyczna trajektoria emisji są brane pod uwagę podczas tej analizy.

Inteligentne sieci: torowanie drogi dla efektywności i integracji odnawialnych źródeł energii

Branża energetyczna przechodzi obecnie cyfrową rewolucję napędzaną rosnącym zapotrzebowaniem na energię elektryczną, postępem technologicznym i potrzebą zwiększenia bezpieczeństwa sieci. Inteligentne sieci odgrywają istotną rolę w tej transformacji poprzez integrację infrastruktury cyfrowej, poprawę możliwości wykrywania, usprawnienie sieci komunikacyjnych oraz wzmocnienie procesów zarządzania danymi i funkcji bezpieczeństwa. Ostatecznym celem jest stworzenie wydajnego, przyjaznego dla środowiska, odpornego, przystępnego cenowo i niezawodnego systemu sieciowego, zdolnego do płynnej integracji odnawialnych źródeł energii.

Czytaj cały raport
Inteligentne sieci wspierają efektywność i integrację odnawialnych źródeł energii
Inteligentne sieci wspierają efektywność i integrację odnawialnych źródeł energii

Inteligentne sieci: torowanie drogi dla efektywności i integracji odnawialnych źródeł energii

Branża energetyczna przechodzi obecnie cyfrową rewolucję napędzaną rosnącym zapotrzebowaniem na energię elektryczną, postępem technologicznym i potrzebą zwiększenia bezpieczeństwa sieci. Inteligentne sieci odgrywają istotną rolę w tej transformacji poprzez integrację infrastruktury cyfrowej, poprawę możliwości wykrywania, usprawnienie sieci komunikacyjnych oraz wzmocnienie procesów zarządzania danymi i funkcji bezpieczeństwa. Ostatecznym celem jest stworzenie wydajnego, przyjaznego dla środowiska, odpornego, przystępnego cenowo i niezawodnego systemu sieciowego, zdolnego do płynnej integracji odnawialnych źródeł energii.

Czytaj cały raport
Ai i dane dla oszczędności energii

Wykorzystanie sztucznej inteligencji i danych do reagowania na popyt i oszczędności energii

Wraz ze wzrostem liczby ludności na świecie rośnie zapotrzebowanie na energię elektryczną, co stanowi wyzwanie dla celów jurysdykcji w zakresie zmian klimatu. Podczas gdy przejście na czystsze źródła energii ma kluczowe znaczenie, efektywność energetyczna odgrywa znaczącą rolę w ograniczaniu emisji w sektorze energetycznym. Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA), solidne polityki promujące efektywność energetyczną w sieciach mogą prowadzić do znacznych oszczędności, nawet do 15% w ogólnej produkcji energii elektrycznej. Pojawienie się inteligentnych sieci rewolucjonizuje wydajność operacyjną, wprowadzając niezrównaną precyzję w zarządzaniu popytem po stronie konsumenta.

Rewolucja w autonomii energetycznej: inteligentne liczniki, fotowoltaika, V2G i mikrosieci

W miarę jak ludzie uzyskują większy dostęp do większej ilości informacji na temat zużycia energii i jej źródeł, pozwala im to oszczędzać energię i aktywnie zwiększać ogólną efektywność energetyczną. Co więcej, konsumenci mogą teraz stać się "prosumentami", angażując się w dostawy energii elektrycznej, otwierając drzwi do potencjalnych dodatkowych źródeł dochodu. Elastyczność ta ma szczególne znaczenie dla odbiorców przemysłowych, którzy borykają się z rosnącymi kosztami emisji i podatkami, co skłania ich do poszukiwania innowacyjnych metod ograniczania śladu węglowego. Przyjęcie stopniowej integracji technologii energii odnawialnej, takich jak systemy fotowoltaiczne (PV), systemy magazynowania energii w akumulatorach (BESS) i technologia mikrosieci, toruje drogę do wymiernego zmniejszenia intensywności emisji dwutlenku węgla w działalności przemysłowej.

Czytaj cały raport
Odnawialne źródła energii dla autonomii energetycznej
Odnawialne źródła energii dla autonomii energetycznej

Rewolucja w autonomii energetycznej: inteligentne liczniki, fotowoltaika, V2G i mikrosieci

W miarę jak ludzie uzyskują większy dostęp do większej ilości informacji na temat zużycia energii i jej źródeł, pozwala im to oszczędzać energię i aktywnie zwiększać ogólną efektywność energetyczną. Co więcej, konsumenci mogą teraz stać się "prosumentami", angażując się w dostawy energii elektrycznej, otwierając drzwi do potencjalnych dodatkowych źródeł dochodu. Elastyczność ta ma szczególne znaczenie dla odbiorców przemysłowych, którzy borykają się z rosnącymi kosztami emisji i podatkami, co skłania ich do poszukiwania innowacyjnych metod ograniczania śladu węglowego. Przyjęcie stopniowej integracji technologii energii odnawialnej, takich jak systemy fotowoltaiczne (PV), systemy magazynowania energii w akumulatorach (BESS) i technologia mikrosieci, toruje drogę do wymiernego zmniejszenia intensywności emisji dwutlenku węgla w działalności przemysłowej.

Czytaj cały raport

Zmiana technologii inteligentnych sieci: Integracja IoT i blockchain

Konwergencja IoT i blockchain rewolucjonizuje krajobraz technologii inteligentnych sieci. W miarę jak ta szybko rozwijająca się technologia osiąga dojrzałość, różni interesariusze, w tym podmioty publiczne, konsumenci i strony trzecie, uzyskają zwiększone możliwości angażowania się w sieć. Integracja IoT w domenach takich jak Vehicle-to-Grid (V2G) i mikrosieci toruje drogę dla handlu energią elektryczną w modelu peer-to-peer. Co więcej, cyfrowe postępy w zdalnych systemach oświetlenia, ogrzewania i chłodzenia, nie tylko w przestrzeniach komercyjnych, takich jak centra handlowe i lotniska, ale także w środowiskach mieszkalnych, mogą potencjalnie ograniczyć emisje, generując jednocześnie bezcenne dane o zużyciu energii, kluczowe dla DSM.

Łączność szerokopasmowa przez linie energetyczne (BPL): kluczowe obszary technologiczne dla inteligentnych sieci elektroenergetycznych

Aby zwiększyć integrację rozproszonych źródeł energii, zwłaszcza odnawialnych, rozwiązania Corinex w zakresie szerokopasmowego dostępu do linii energetycznych (BPL) umożliwiają przedsiębiorstwom użyteczności publicznej i dostawcom energii łączenie poszczególnych DER i optymalizację ich działania w oparciu o warunki sieciowe w czasie rzeczywistym. Harmonizuje to przepływ i ekspansję energii odnawialnej do sieci. Ponadto monitorowanie sieci jest niezbędne do zapobiegania zakłóceniom. Pionowo zintegrowana technologia inteligentnej sieci Corinex umożliwia przepływ danych w czasie rzeczywistym, zapewniając ciągłą dostawę energii elektrycznej w całym systemie przy jednoczesnej minimalizacji przestojów. Wraz z cyfryzacją sieci generującą ogromne ilości danych, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej i dostawcy energii potrzebują kompleksowej cyfrowej platformy monitorowania, takiej jak Corinex GridValue Energy Management System, aby skutecznie kontrolować i optymalizować dystrybucję energii.

O KPMG

KPMG jest jedną z wiodących na świecie firm świadczących profesjonalne usługi, oferującą szeroki zakres usług audytorskich, podatkowych i doradczych. Firma została założona w 1987 roku i działa w ponad 150 krajach, z silną obecnością w Stanach Zjednoczonych, Europie, Azji i Pacyfiku, Afryce i na Bliskim Wschodzie. Usługi doradcze KPMG obejmują szeroki zakres obszarów, w tym doradztwo w zakresie zarządzania, strategię, fuzje i przejęcia, cyberbezpieczeństwo, transformację cyfrową i zrównoważony rozwój. Firma pomaga klientom sprostać najważniejszym wyzwaniom biznesowym, poprawić wydajność i wykorzystać pojawiające się możliwości na szybko zmieniającym się globalnym rynku.

O KPMG

KPMG jest jedną z wiodących na świecie firm świadczących profesjonalne usługi, oferującą szeroki zakres usług audytorskich, podatkowych i doradczych. Firma została założona w 1987 roku i działa w ponad 150 krajach, z silną obecnością w Stanach Zjednoczonych, Europie, Azji i Pacyfiku, Afryce i na Bliskim Wschodzie. Usługi doradcze KPMG obejmują szeroki zakres obszarów, w tym doradztwo w zakresie zarządzania, strategię, fuzje i przejęcia, cyberbezpieczeństwo, transformację cyfrową i zrównoważony rozwój. Firma pomaga klientom sprostać najważniejszym wyzwaniom biznesowym, poprawić wydajność i wykorzystać pojawiające się możliwości na szybko zmieniającym się globalnym rynku.