Frost & Sullivan nagradza Corinex za innowacje w sektorze energetycznym

Opublikowano
21 lutego 2024 r.
Ostatnio aktualizowane
21 lutego 2024 r.
Frost Sullivan nagradza Corinex za innowacje w sektorze energetycznym

20 grudnia 2023 r. (Frost & Sullivan)

Raport "IoT Start-up Tracker: Digital Power andEnergy Services" 2023, oferowany przez Frost& Sullivan, przedstawia kompleksową analizę powstających start-upów w dziedzinie cyfrowych usług energetycznych. Podkreśla innowacyjne firmy, które wykorzystują technologie Internetu rzeczy (IoT) do transformacji sektora energetycznego. Raport koncentruje się na kluczowej roli inteligentnych liczników, podkreślając ich wkład w efektywność energetyczną i rozwój zaawansowanej infrastruktury pomiarowej (AMI). Zawiera szczegółowe opisy wiodących graczy, aby zrozumieć ich istotne zmiany, strategie i propozycje wartości, a także badanie środowiska wzrostu, możliwości i wyzwań w sektorze. Wreszcie, raport dostarcza cennych spostrzeżeń dla interesariuszy z branży zainteresowanych ewoluującym krajobrazem IoT i usług energetycznych.

Kim są kluczowi gracze, którzy dostarczają innowacje w zakresie inteligentnych liczników, modułów komunikacyjnych i oprogramowania do zarządzania danymi?

Informacje o firmie: Lista najważniejszych graczy, którzy koncentrują się na usługach IoT w zakresie zasilania i energii:

  • Bidgely
  • Corinex
  • Energiency
  • METRON
  • Fox IoT

Firma Frost & Sullivan wybrała te firmy na podstawie swojej bazy danych najlepszych praktyk, a także wtórnych badań dotyczących map i rankingów światowego ekosystemu energetycznego.

Pobierz przykładową kopię pełnego raportu na stronie: https://store.frost.com/request-sample.html?id=IT_2023_465

Podsumowanie rynkowe: Sektor cyfrowej energetyki i energetyki IoT, ze szczególnym uwzględnieniem zaawansowanej infrastruktury pomiarowej (AMI), doświadcza znacznego wzrostu, napędzanego globalnym zapotrzebowaniem na efektywność energetyczną i ulepszone zarządzanie siecią. Sektor ten charakteryzuje się szybkim postępem technologicznym, zwłaszcza w zakresie gromadzenia i analizy danych w czasie rzeczywistym za pomocą inteligentnych liczników, które mają kluczowe znaczenie dla poprawy dystrybucji energii i wydajności. Na ekspansję rynku wpływają również kluczowe trendy wpływające na branżę, takie jak demokratyzacja energii, konwergencja cyberbezpieczeństwa, ekspansja pojazdów elektrycznych oraz elastyczność i niezawodność sieci.

Podczas gdy kraje rozwinięte wiodą prym w zakresie adopcji ze względu na lepszą infrastrukturę i ramy regulacyjne, gospodarki wschodzące również coraz częściej inwestują w tę technologię. Kluczowe wyzwania w tym sektorze obejmują wsparcie rządowe, powolne wdrażanie przez przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, niepewność gospodarczą i integrację różnych technologii, ale stwarzają one również możliwości dla innowacji. Ogólnie rzecz biorąc, sektor IoT i AMI znajduje się w czołówce transformacji sektora energetycznego, oferując ogromny potencjał wzrostu, innowacji i wkładu w zrównoważone zarządzanie energią.