Wykorzystanie mocy danych do przyspieszenia transformacji energetycznej

Opublikowano
26 maja 2023 r.
Ostatnio aktualizowane
21 lutego 2024 r.
Cyfryzacja przyspiesza transformację energetyczną

W dzisiejszym szybko ewoluującym świecie technologie cyfrowe stały się potężnym katalizatorem transformacji branży energetycznej. Niedawny artykuł napisany przez International Energy Forum (IEF) określa, w jaki sposób technologie te mogą nie tylko zaspokoić zapotrzebowanie na energię, ale także odegrać kluczową rolę w przyspieszeniu przejścia na czystsze źródła energii. Od inteligentnych sieci i systemów zarządzania energią po analitykę predykcyjną i uczenie maszynowe, te narzędzia cyfrowe umożliwiają zarówno branżom, jak i osobom prywatnym podejmowanie świadomych decyzji, optymalizację zużycia energii i znaczący wkład w osiągnięcie naszych celów klimatycznych zerowego netto.

Rewolucja w zarządzaniu siecią poprzez cyfryzację energii

Według badań przeprowadzonych przez Światowe Forum Ekonomiczne (WEF) wynika, że zastosowanie technologii cyfrowych w energochłonnych branżach może doprowadzić do 20% redukcji emisji do 2050 roku. W ramach inteligentnej sieci energetycznej, pełnej połączonych ze sobą urządzeń, zarządzanie zapotrzebowaniem na energię może być płynnie zautomatyzowane i zoptymalizowane w takim stopniu, że nadwyżki energii mogą być inteligentnie przekierowywane do obszarów o największym zapotrzebowaniu i zużyciu. Zapewnienie niezawodnego systemu reagowania na popyt wymaga włączenia różnorodnych źródeł energii do koszyka energetycznego. Podczas gdy energia słoneczna słabnie w nocy, a energia wiatrowa wykazuje zmienność, alternatywne źródła są niezbędne, aby zrekompensować te wahania i skutecznie sprostać wysokim poziomom zapotrzebowania.

Czytaj cały artykuł
Cyfryzacja energii zmniejsza emisję CO2
Cyfryzacja energii zmniejsza emisję CO2

Rewolucja w zarządzaniu siecią poprzez cyfryzację energii

Według badań przeprowadzonych przez Światowe Forum Ekonomiczne (WEF) wynika, że zastosowanie technologii cyfrowych w energochłonnych branżach może doprowadzić do 20% redukcji emisji do 2050 roku. W ramach inteligentnej sieci energetycznej, pełnej połączonych ze sobą urządzeń, zarządzanie zapotrzebowaniem na energię może być płynnie zautomatyzowane i zoptymalizowane w takim stopniu, że nadwyżki energii mogą być inteligentnie przekierowywane do obszarów o największym zapotrzebowaniu i zużyciu. Zapewnienie niezawodnego systemu reagowania na popyt wymaga włączenia różnorodnych źródeł energii do koszyka energetycznego. Podczas gdy energia słoneczna słabnie w nocy, a energia wiatrowa wykazuje zmienność, alternatywne źródła są niezbędne, aby zrekompensować te wahania i skutecznie sprostać wysokim poziomom zapotrzebowania.

Czytaj cały artykuł
Cyfryzacja energii napędza optymalizację energii odnawialnej

Cyfryzacja energii napędza optymalizację energii odnawialnej

Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA), do 2040 r. wdrożenie technologii cyfrowych i ulepszonych możliwości magazynowania energii ma znacznie zmniejszyć ograniczenie energii słonecznej i wiatrowej w Unii Europejskiej (UE). IEA prognozuje znaczną redukcję emisji CO2 w przypadkach, gdy energia słoneczna i wiatrowa nie może być wykorzystywana z powodu niewystarczającej ilości światła słonecznego lub wiatru. Ten transformacyjny postęp podkreśla potencjał cyfryzacji i rozwiązań magazynowania w maksymalizacji wykorzystania odnawialnych źródeł energii, torując drogę do bardziej wydajnej i zrównoważonej przyszłości energetycznej.

Cyfryzacja umożliwia sieciom energetycznym skuteczne dostosowanie zapotrzebowania na energię do jej magazynowania w okresach szczytowej produkcji energii odnawialnej. Zastosowanie uczenia maszynowego wykazało już zdolność do zwiększenia wartości energii wiatrowej o około 20%.

Czytaj cały artykuł
Uczenie maszynowe zwiększa moc wiatru
Uczenie maszynowe zwiększa moc wiatru

Cyfryzacja umożliwia sieciom energetycznym skuteczne dostosowanie zapotrzebowania na energię do jej magazynowania w okresach szczytowej produkcji energii odnawialnej. Zastosowanie uczenia maszynowego wykazało już zdolność do zwiększenia wartości energii wiatrowej o około 20%.

Czytaj cały artykuł

Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony na większą skalę

Wraz z rosnącą powszechnością wykorzystania danych i cyfryzacji w sektorze energetycznym, bezpieczeństwo tych systemów będzie podlegać coraz większej kontroli. Edukacja, monitorowanie, wykrywanie, wspólna odpowiedzialność i odporność cybernetyczna będą odgrywać kluczową rolę w dostosowaniu się do cyfrowej przyszłości energetycznej. Co więcej, w perspektywie krótkoterminowej szybki rozwój cyfryzacji, Internetu rzeczy (IoT) i łączności w różnych branżach przyczyni się w znacznym stopniu do osiągnięcia celów klimatycznych na poziomie zerowym netto.

O Międzynarodowym Forum Energetycznym (IEF)

Międzynarodowe Forum Energetyczne (IEF) jest międzynarodową organizacją non-profit składającą się z 71 krajów członkowskich, której celem jest promowanie większej świadomości i wzajemnego zrozumienia wspólnych interesów energetycznych. Jako sygnatariusz Karty IEF, każdy członek jest zobowiązany do zaangażowania się w globalny dialog energetyczny ułatwiany przez Forum.

IEF służy jako neutralny moderator otwartych, świadomych i ciągłych dyskusji na temat kwestii energetycznych w skali globalnej. Uznając współzależność krajów członkowskich w dziedzinie energii, IEF promuje współpracę i lepsze zrozumienie wspólnych interesów poprzez swoje neutralne ramy. W ten sposób Forum dąży do zapewnienia globalnego bezpieczeństwa energetycznego i wspierania wzajemnego zrozumienia wśród krajów członkowskich.