Corinex dołącza do G3-PLC Alliance

Opublikowano
2 sierpnia 2023 r.
Ostatnio aktualizowane
3 stycznia 2024 r.
Nocny widok miasta z daleka z logo Corinex i G3-PLC Alliance na górze.

W ramach ciągłych wysiłków Corinex mających na celu wpływanie na zmiany w sektorze energetycznym w kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości, firma dołączyła do sojuszu G3-PLC Alliance.

Rosnące zapotrzebowanie na wydajną i zrównoważoną energię elektryczną stawia przed branżą energetyczną zadanie aktualizacji infrastruktury. Corinex, wiodący dostawca technologii Broadband over Power Lines (BPL), poprzez swoją aplikację do cyfryzacji sieci ma na celu przyspieszenie standaryzacji technologii potrzebnej do poprawy odporności sieci.

Cel ten jest realizowany poprzez aktywne członkostwo w ważnych organizacjach standaryzacyjnych, w tym G3-PLC Alliance.

W ramach zaangażowania firmy w umożliwienie dekarbonizacji poprzez samoregulujące się systemy energetyczne, Corinex prowadzi liczne inicjatywy mające na celu dostosowanie się do standardów branżowych, ułatwiając w ten sposób płynną wymianę danych i zarządzanie IoT między różnymi urządzeniami podłączonymi do sieci.

Warto zauważyć, że wiodące w branży przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, zorganizowane w różnych sojuszach i międzynarodowych organach normalizacyjnych, wykazują zainteresowanie ugruntowaniem swoich strategii szerokopasmowych na jednym fundamencie technologicznym: ITU G.hn.

Corinex wnosi bogate doświadczenie w przekształcaniu sieci elektrycznych w inteligentne sieci energetyczne przy użyciu zintegrowanych, kompleksowych rozwiązań BPL. W ramach większych sojuszy branżowych dążymy do zwiększenia wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa komunikacji za pośrednictwem istniejącej infrastruktury linii energetycznych.

Panele słoneczne z wieżą przesyłu energii elektrycznej i turbiną wiatrową w tle
Panele słoneczne z wieżą przesyłu energii elektrycznej i turbiną wiatrową w tle

W ramach zaangażowania firmy w umożliwienie dekarbonizacji poprzez samoregulujące się systemy energetyczne, Corinex prowadzi liczne inicjatywy mające na celu dostosowanie się do standardów branżowych, ułatwiając w ten sposób płynną wymianę danych i zarządzanie IoT między różnymi urządzeniami podłączonymi do sieci.

Warto zauważyć, że wiodące w branży przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, zorganizowane w różnych sojuszach i międzynarodowych organach normalizacyjnych, wykazują zainteresowanie ugruntowaniem swoich strategii szerokopasmowych na jednym fundamencie technologicznym: ITU G.hn.

Corinex wnosi bogate doświadczenie w przekształcaniu sieci elektrycznych w inteligentne sieci energetyczne przy użyciu zintegrowanych, kompleksowych rozwiązań BPL. W ramach większych sojuszy branżowych dążymy do zwiększenia wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa komunikacji za pośrednictwem istniejącej infrastruktury linii energetycznych.

Cyfrowa sieć z szybkim połączeniem i zarządzaniem IOT

"Chętnie wykorzystamy naszą wiedzę w zakresie rozwiązań energetycznych BPL z G3-PLC Alliance, aby wspólnie przyczynić się do stworzenia bardziej ekologicznej, inteligentnej i połączonej przyszłości energetycznej".

Jan Sobotka - dyrektor ds. strategii i marketingu

G3-PLC Alliance obejmuje międzynarodową grupę blisko 100 operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) i uczestników przemysłowych z około 30 krajów.

Dołączając do sojuszu, Corinex ma nadzieję na współpracę z podobnie myślącymi partnerami, wymianę spostrzeżeń i wspólne kształtowanie przyszłości energii. Corinex zamierza nadal dostarczać swoje rozwiązania BPL-PLC, które są zgodne ze standardami Sojuszu w zakresie szybkiej, niezawodnej i dalekosiężnej komunikacji za pośrednictwem istniejącej infrastruktury linii energetycznej.

Zielone pole z drzewami i wieżami przesyłowymi
Zielone pole z drzewami i wieżami przesyłowymi

G3-PLC Alliance obejmuje międzynarodową grupę blisko 100 operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) i uczestników przemysłowych z około 30 krajów.

Dołączając do sojuszu, Corinex ma nadzieję na współpracę z podobnie myślącymi partnerami, wymianę spostrzeżeń i wspólne kształtowanie przyszłości energii. Corinex zamierza nadal dostarczać swoje rozwiązania BPL-PLC, które są zgodne ze standardami Sojuszu w zakresie szybkiej, niezawodnej i dalekosiężnej komunikacji za pośrednictwem istniejącej infrastruktury linii energetycznej.

O Corinex

Corinex Communications Corp. sprzedaje rozwiązania, które umożliwiają dekarbonizację poprzez samoregulujące się systemy energetyczne. Corinex jest jedynym sprawdzonym dostawcą rozwiązań Broadband over Power Lines (BPL) dla firm energetycznych, w tym przedsiębiorstw użyteczności publicznej, OSD, producentów pojazdów elektrycznych i dostawców infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. Jej flagowa oferta składa się z GridValue i EnergyGrid, kompletnego rozwiązania, które integruje rozproszone urządzenia energetyczne i zapewnia dane energetyczne w czasie rzeczywistym, analizy i modele predykcyjne.

O G3-PLC Alliance

G3-PLC Alliance to stowarzyszenie branżowe zajmujące się promowaniem standardu G3-PLC i wspieraniem jego przyjęcia na całym świecie. Zrzeszając wiodących graczy w sektorze inteligentnych sieci, sojusz wspiera współpracę i ułatwia rozwój najnowocześniejszych technologii w zakresie energooszczędnej komunikacji.