VDE FNN Fachkongress ZMP 2023

O VDE FNN Fachkongress ZMP 2023

VDE FNN Fachkongress ZMP 2023 służy jako największa i najbardziej znacząca platforma do dyskusji na temat inteligentnych systemów pomiarowych. Skupia różnorodnych profesjonalistów, którzy są aktywnie zaangażowani w budowę, kształtowanie i rozwój nowej infrastruktury. Kongres ten stanowi wyjątkową okazję do zdobycia kompleksowej i specjalistycznej wiedzy z pierwszej ręki w tej dziedzinie, jednocześnie wspierając cenną wymianę z ekspertami branżowymi i politycznymi.

Wydarzenie kładzie silny nacisk na praktyczne spostrzeżenia i rzeczywiste doświadczenia. Raporty terenowe i najlepsze praktyki zajmują centralne miejsce, umożliwiając uczestnikom zapoznanie się z udanymi wdrożeniami i zdobycie cennego wglądu w wyzwania i możliwości stojące przed różnymi interesariuszami. Ponadto kongres koncentruje się na omówieniu perspektyw na przyszłość i przewidywanych zmian w branży w ciągu najbliższych kilku lat.

Jedną z głównych atrakcji kongresu jest interaktywna wystawa, na której wiodące firmy prezentują swoje innowacyjne rozwiązania. Uczestnicy mają okazję zapoznać się z najnowocześniejszymi technologiami, produktami i usługami, które przyczyniają się do rozwoju inteligentnych systemów pomiarowych.

Kluczowym tematem dyskusji na ZMP 2023 jest niedawna rewizja paragrafu 14a ustawy o przemyśle energetycznym przez Federalne Ministerstwo Gospodarki. Ta znacząca aktualizacja utorowała drogę do kontroli sterowalnych urządzeń konsumenckich, takich jak puszki ścienne i pompy ciepła, umożliwiając wykorzystanie bardzo potrzebnej elastyczności w sieci dystrybucyjnej. Kongres ma na celu zagłębienie się w praktyczne wdrażanie tych mechanizmów kontroli, analizując prawa i obowiązki różnych zaangażowanych stron. Ta dogłębna analiza tematu zapewni kompleksowe zrozumienie ram regulacyjnych i ich implikacji.

Ponadto kongres skupi się na wdrażaniu i dalszym rozwoju technicznym inteligentnych systemów pomiarowych. Eksperci z różnych dziedzin podzielą się swoimi doświadczeniami, sukcesami i wyzwaniami związanymi z wdrażaniem takich systemów. Wydarzenie będzie sprzyjać dyskusjom na temat tego, co działa dobrze w branży i zidentyfikuje obszary wymagające poprawy. Ponadto zbadane zostaną ogromne możliwości wynikające z rozwoju i integracji inteligentnych systemów pomiarowych z istniejącą infrastrukturą.

Dołącz do nas na VDE FNN Fachkongress ZMP 2023, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak Corinex przekształca sieci elektryczne w odporne inteligentne sieci energetyczne.  

Zdjęcia z imprez

Nie znaleziono żadnych elementów.

Szczegóły wydarzenia

Daty
21 - 22 czerwca 2023 r.
Lokalizacja
Lipsk, Niemcy
Tematy

Miejsce imprezy

Odkryj więcej nadchodzących wydarzeń

Energy Tech Summit 2024

Energy Tech Summit 2024

10-11 kwietnia 2024 r.
dni pomiaru 2024

dni pomiaru 2024

20-21 listopada 2024 r.