Szczyt Przyszłość Przedsiębiorstw Komunalnych 2023

O szczycie Future of Utilities 2023

Future of Utilities Summit 2023 jest ważnym punktem zwrotnym, który ma na celu zgromadzenie kadry kierowniczej najwyższego szczebla ze wszystkich aspektów branży energetycznej. Celem jest stworzenie wykonalnych rozwiązań dla obecnych wyzwań i dla przyszłości. Chociaż rynki energetyczne są obecnie w stanie wstrząsów, muszą nadal zapewniać bezpieczną, przystępną cenowo i zrównoważoną przyszłość. Branża potrzebuje platformy, na której mogłaby się zebrać, zainicjować konstruktywne dyskusje i wymyślić siebie na nowo. Dlatego też powstał Future of Utilities Summit.

Dołącz do nas na Future of Utilities Summit 2023, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak Corinex przekształca sieci elektryczne w odporne inteligentne sieci energetyczne.  

Połącz się z nami

Zdjęcia z imprez

Nie znaleziono żadnych elementów.

Szczegóły wydarzenia

Daty
20 - 21 czerwca 2023 r.
Lokalizacja
Londyn, Wielka Brytania
Tematy
Building Resilience | Rebuilding Energy | A Net Zero Future | Future of Heat | Network Digitalization

Miejsce imprezy

Odkryj więcej nadchodzących wydarzeń

VDE FNN Fachkongress ZMP 2023

21 - 22 czerwca 2023 r.

dni pomiarowe 2023

17 - 18 października 2023 r.